Nul op de Meter woningen (NOM)

Het bestuur van de HBVA Almere bezocht op 31 augustus jl. op uitnodiging van de Alliantie een Nul op de Meterwoning in Blaricum. Wij kregen de kans om vragen te stellen aan een    deskundige. Voor ons als HBVA is het natuurlijk van belang om te weten wat het voordeel van zo’n woning is voor u als huurder. De Alliantie realiseerde een project van energiezuinige eengezinswoningen “Nul op de Meter woningen”,  in de sociale huur. De woningen zijn gasloos en worden aangesloten op een individuele bodem warmtepomp. De woningen zijn zeer goed geïsoleerd, waardoor het energieverbruik voor de verwarming laag is. De energie die de bodem warmtepomp en de zonnepanelen opwekken zijn voldoende voor het totale energieverbruik in de woning. Voor de investering van de extra installaties in de woningen voor het lage energieverbruik, wordt een vergoeding in rekening gebracht. Om deze vergoeding in rekening te mogen brengen gelden strikte voorwaarden. Jaarlijks wordt dan ook gemonitord of aan alle voorwaarden is voldaan en of alle installaties goed functioneren   en voldoende energie opwekken.