Regulieren verhuurders

De regering werkt aan de invoering van de ‘Wet goed verhuurderschap’. Deze geeft de gemeente de mogelijkheid in een verordening regels op te nemen, waaraan verhuurders moeten voldoen zoals het voorkomen van discriminatie en intimidatie. In bepaalde wijken waar de leefbaarheid onder druk staat, kan de gemeente een verhuurvergunning verplicht stellen. Verhuurders moeten dan aan voorwaarden voldoen om de vergunning te krijgen. Houden zij zich daar vervolgens niet aan, dan volgt er een boete. In het uiterste geval kan de gemeente het beheer van het verhuurde pand overnemen. Hiermee kan de gemeente huisjesmelkers en andere malafide verhuurders aanpakken. Zeker in kwetsbare wijken is dat van groot belang