‘Van Groot Naar Beter”

Heb je als huishouden van één of twee personen een sociale huurwoning met vier of meer kamers? En wil je met voorrang verhuizen naar een kleinere sociale huurwoning die beter bij je past? Dan kun je gebruik maken van de verhuisregeling “Van Groot Naar Beter”.

Deze regeling is bedoeld om kleine huishoudens te stimuleren naar een beter passende woning te verhuizen en zo eengezinswoningen vrij te maken voor starters en gezinnen.

Als je in aanmerking komt, kun je voorrang krijgen op woningen die zijn gelabeld voor “Van Groot Naar Beter”. Dit zijn gelijkvloerse sociale huurwoningen met maximaal drie kamers.

Om in aanmerking te komen voor de regeling “Van Groot Naar Beter” moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Jouw huishouden bestaat uit maximaal 2 personen, en heeft geen inwonende kinderen. Minstens één van jullie is 55 jaar of ouder.
  • Je verhuist binnen Almere van en naar een huurwoning van een woningcorporatie. De nieuwe woning moet bestemd zijn voor “Van Groot Naar Beter”.
  • Je laat een woning achter met minimaal 4 kamers. Als de woning een volwaardige zolderruimte heeft, telt deze mee als kamer. Je verhuurder kan je daar meer over vertellen.
  • Je huishouden heeft een jaarinkomen (verzamelinkomen) onder de inkomensgrens voor sociale huur. In 2022 moet het inkomen dus onder € 40.765 voor eenpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens onder €45.014 zijn.

Verhuiskostenvergoeding

Als je met deze voorrangsregeling verhuist, kom je wellicht in aanmerking voor de  verhuiskostenvergoeding van € 1.250 van de gemeente Almere.

Aanvragen
Als je voor de regeling in aanmerking komt en hier gebruik van wilt maken, kun je contact opnemen via: wooncoachalmere@de-alliantie.nl  of via de klantenservice van de Alliantie: https://www.de-alliantie.nl/contact/