Vroeg Eropaf – Hulp bij huurachterstanden

Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat mensen met schulden hulp zoeken. Hoe langer iemand schulden heeft, hoe ingewikkelder het vaak wordt om deze op te lossen. Voor beginnende schulden is er vaak een oplossing, maar voor schulden die al langer bestaan, wordt het soms moeilijker. Omdat mensen vanuit schaamte vaak geen melding maken van hun schulden, is dat een probleem. Dat willen we dus met ‘Vroeg Eropaf’ voorkomen. Zo vroeg mogelijk handelen.

Als u een huurachterstand heeft bij een woningcorporatie, melden zij dit bij het project Vroeg Eropaf. Medewerkers van Vroeg Eropaf (werkzaam bij PLANgroep en De Schoor) komen vervolgens bij u langs om te vragen of u hulp nodig heeft bij het oplossen van de betalingsachterstand.

De medewerkers gaan thuis met u in gesprek. Dit is een gratis adviesgesprek. Het team kijkt samen met u wat de oorzaak van de achterstand is en welke oplossingen er voor u zijn.

U kunt zich niet zelf aanmelden bij Vroeg Eropaf. Heeft u ondersteuning nodig bij geldproblemen? Dan kunt u terecht bij het financiële spreekuur in uw wijk of bij PLANgroep. De contactgegevens vindt u hieronder

Contact met PLANgroep

Stadhuisplein 1
1315 HR Almere

Postadres:
Postbus 10282
1301 AG Almere

(036) 539 59 50
plangroeponline.nl/almere

almere@plangroep.nl

U kunt de gehele dag bellen met PLANgroep op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

PLANgroep heeft vrije inloop op werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur en van 13.00 tot 15.30 uur. Op afspraak kunt u terecht van 8.30 tot 17.00 uur.