Warmte Transitievisie

 

Door verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en kolen komt er teveel CO2 vrij, waardoor de aarde opwarmt en het klimaat verandert. Om dit tegen te gaan moet er minder CO2 worden uitgestoten.

Gemeenten onderzoeken hoe woonwijken aardgasvrij kunnen worden gemaakt en stellen daarvoor een Transitievisie Warmte op. Eind dit jaar moeten die Transitievisies klaar zijn. Inspraak van burgers is daarbij belangrijk, maar huurders worden vaak te laat betrokken. Het moet niet zo zijn dat door de kosten van de energietransitie huurders in de problemen komen. Hiertoe worden afspraken gemaakt tussen wooncorporaties en huurdersverenigingen.