Wonen en zorg

In veel gemeenten zijn er te weinig woningen die geschikt ( te maken) zijn voor ouderen en anderen die zorg nodig hebben. Het is aan de gemeente om dit te kort in kaart te brengen. Er wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar hoeveel (extra) drempelloze en gelijkvloerse woningen er nodig zijn in de nabije toekomst. Waar moeten deze woningen komen en hoe kan er makkelijk zorg geleverd worden. Gemeenten stellen hiervoor een woonzorgvisie op. Dit wordt in de prestatieafspraken besproken. In de prestatieafspraken staat wat de plannen zijn voor het woonbeleid voor het komende jaar. Bijvoorbeeld over nieuwbouw van sociale huurwoningen of de woonzorgvisie. Wij als Huurdersbelangenvereniging bespreken dit met de gemeente en de woningcorporatie.