Belangenbehartiging

Belangenbehartiging. Opkomen voor de huurders van de Alliantie. Dat is de centrale opdracht van HuurdersBelangenVereniging de Alliantie. Die belangen worden voor een belangrijk deel gedeeld door elke huurder van de Alliantie. We willen allemaal prettig wonen. In een betaalbaar huis dat goed onderhouden is en in een leefbare buurt staat. HBVA werkt er met elkaar en met de Alliantie hard aan om dat te realiseren.

Gedeelde belangen, andere onderwerpen en prioriteiten

Per stad en regio zijn er ook verschillen. Er spelen in Amersfoort andere kwesties rondom huren en wonen dan in Amsterdam. En er zijn andere prioriteiten dan bijvoorbeeld in Almere of Gooi & Vechtstreek.

‘Voor iedereen een betaalbare woning’

Dat is, kort samengevat, onze grote wens voor de huidige en toekomstige huurders van de Alliantie in Amersfoort en omstreken. Maar er zijn meer onderwerpen dan betaalbaarheid en beschikbaarheid. HBVA regio Amersfoort  houdt zich dagelijks bezig met tal van kwesties. Grotere en kleinere, maar altijd van wezenlijk belang voor degenen die het treft. Denk aan de positie van de huurder in een VvE-complex, bij renovatie en sloop.

Belangrijke aandachtsgebieden

Het Werkplan 2021 vormt een gedegen basis voor al onze activiteiten, de komende periode.

Een overzicht van belangrijke onderwerpen voor belangenbehartiging waarop de focus ligt voor HBVA regio Amersfoort:

Betaalbaarheid

HBVA regio Amersfoort zet zich in het bijzonder in voor huurders met de laagste inkomens die de huur niet of nauwelijks kunnen betalen, ondanks de huurtoeslag.

Beschikbaarheid

Voor het tekort aan betaalbare huurwoningen hebben we verschillende maatregelen op het oog. HBVA regio Amersfoort kan hierbij helaas maar een bescheiden rol spelen. Wel zetten en houden we het probleem voortdurend op de agenda, in de overleggen met verschillende partijen.

Doorstroming (duur en goedkoop scheef wonen)

De Rijksoverheid wil dat mensen met een hoog inkomen meer huur betalen. En omgekeerd: dat mensen met een laag inkomen minder huur betalen. Ze verhuizen dan vaker naar duurdere (of juist goedkopere) huurwoningen. Of naar koopwoningen. Het huurbeleid dat in 2018 in overleg met de HBVA is ingevoerd, bevordert deze bewegingen. De laagste inkomens worden het meest ontzien, terwijl de hogere inkomens meer huur gaan betalen.

Duurzaamheid en energetische maatregelen

Als deelnemer van de Regionale Energie Transitie heeft HBVA regio Amersfoort dit onderwerp hoog op de agenda staan. Ook in de gesprekken met de Alliantie. Zie de Prestatieafspraken.

Wonen en Zorg

In het kader van langer zelfstandig blijven wonen, praten we met de Alliantie over het aanbrengen en onderhouden van WMO-voorzieningen. En over de wens en noodzaak om deze niet te verwijderen bij vertrek van de huurder.

Over invloed en ambitie

Het ontbreekt HBVA regio Amersfoort niet aan ambitie om uw belangen als (toekomstig) huurder te behartigen. We zijn actief op allerlei gebieden en hebben volop plannen en ideeën voor de toekomst. Met elkaar bereiken we veel.

Maar op sommige ontwikkelingen die de positie van huurders raken, hebben we helaas maar beperkt invloed. De overheid, de politiek, maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen bepalen in zo’n geval. Maar we hebben altijd een visie en horen de meningen van onze achterban. Die brengen we in waar en wanneer we kunnen. Ook dat is invloed.

Belangenbehartiging: iets voor u?

Wilt u ons werk steunen met raad en daad? U bent van harte welkom om een steentje bij te dragen! Dat kunt u op diverse manieren doen. Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden. Of neem een kijkje bij de vacature voor nieuwe bestuursleden.