Huurverhoging 2020 bij de Alliantie regio Amsterdam

De Alliantie stelt ook dit jaar een huurverhoging voor. Hoeveel huurverhoging de Alliantie gaat vragen is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van uw huishouden en de huur die u nu betaalt.

Inkomen lager dan € 43.574

Huurders met een bruto jaarinkomen inkomen lager dan € 43.574* krijgen een huurverhoging van 3,1%.
* het inkomen betreft het gezamenlijk inkomen van alle leden van de huishouding, dus het inkomen van alle volwassenen, en kinderen ouder dan 23 jaar telt mee.

Uitzondering.
Als de huurder voldoet aan de voorwaarden van het Amsterdams Woonlastenakkoord (regeling passende huur) wordt de huur bevroren of verlaagd, afhankelijk van het inkomen. De voorwaarden voor de regeling passende huur vindt u hier:
https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BD8A99BC1-1870-4918-AAC2-74248FE89E00%7D
De aanvraag om in aanmerking te komen voor deze regeling wordt via de gemeente gedaan. De gemeente heeft de aanvraagtermijn begin maart gesloten. U kunt dus geen beroep meer doen op deze regeling.

Inkomen hoger dan € 43.574 en een huur lager dan €737,14

Deze huurders krijgen een huurverhoging van 6,6 % : de zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging. De huur wordt niet hoger dan € 1.050 per maand
Uitzondering voor huurders:

 • waar een lid van het huishouden AOW krijgt of
 • die minder valide of chronisch ziek zijn of
 • huishoudens met meer dan 4 personen
 • Deze huurders krijgen een huurverhoging van 3,1%

  Inkomen hoger dan € 43.574 en een huur hoger dan €737,14

  Deze huurders krijgen een huurverhoging van 5,5 % : de zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging. De huur wordt niet hoger dan € 1.050 per maand
  Uitzondering voor huurders:

  • waar een lid van het huishouden AOW krijgt of
  • die minder valide of chronisch ziek zijn of
  • huishoudens met meer dan 4 personen
  • Deze huurders krijgen een huurverhoging van 3,1%

   Vrije sector contract van voor 15 oktober 2017

   Is uw huur hoger dan € 737,14 en heeft u een vrije sector contract dan staat in uw huurcontract niet vermeld dat de minister de hoogte van de huuraanpassing bepaald.
   In de contracten van voor 15 oktober 2017 staat meestal dat de huurverhoging gelijk zal zijn aan de CPI (de Consumentenprijsindex). Die is vastgesteld op 1,8%.

   Vrije sector contract van na 15 oktober 2017

   Is uw huur hoger dan € 737,14 en heeft u een vrije sector contract van na 15 oktober 2017, dan heeft u al moeten aangeven wat uw inkomen is. Voor deze huishoudens geldt de volgende huuraanpassing:

   • voor huishoudens die aangetoond hebben nog steeds tot de middeninkomens te horen (bruto-inkomen < € 56.000) wordt de huur aangepast met de Consumentenprijsindex (CPI); deze bedraagt 1,8%.
   • voor huishoudens die geen inkomens- en huishoudensgegevens hebben overhandigd óf hebben aangetoond inmiddels een hoger inkomen te hebben (> € 56.000) wordt de huur verhoogd met de CPI plus 5%.