Nieuwe directeur de Alliantie regio Amsterdam-Almere

Koen Westhoff is op 15 augustus jl. gestart als directeur bij de Alliantie. Hij wordt verantwoordelijk voor de regio Amsterdam/Almere en daarmee ook portefeuillehouder voor de VvE diensten.

Westhoff (55) heeft veel ervaring in gebieds- en vastgoedontwikkeling. Hij werkte in eerdere functies met verschillende private en publieke partijen en is gericht op samenwerking. Over zijn nieuwe functie zegt Westhoff: ‘De Alliantie zie ik als een belangrijke speler in de volkshuisvesting die het verschil kan maken door haar omvangrijke woningbezit. In mijn nieuwe functie wil ik gebruik maken van de ervaringen en inzichten van gemeenten en andere partners om zo samen meer mensen aan een betaalbare woning te helpen.’

Rob Haans, bestuursvoorzitter bij de Alliantie, is blij met de aanstelling van Koen Westhoff: ‘Koen kan met zijn ervaring en enthousiasme een substantiële bijdrage leveren aan de volkshuisvestelijke opgave die wij hebben in de regio Amsterdam/Almere, zeker in de huidige woningmarkt.’

bron: de Alliantie