Herontwikkeling Bachweg krijgt meer vorm

Amersfoort, 3 augustus 2018

Herontwikkeling Bachweg krijgt meer vorm

De sloop van de flats aan de Bachweg in Amersfoort is volledig afgerond en de
bouwhekken staan om de locatie.
Op de plek van de flats worden 66 nieuwbouw sociale huurwoningen
gerealiseerd. Het ontwerp van deze flats werd onlangs aan omwonenden en
belangstellenden gepresenteerd.

De gebouwen worden vier en vijf verdiepingen hoog en liggen speels gesitueerd in de
omgeving. Er komen drie en vierkamerappartementen en alle appartementen
beschikken over een balkon. De gebouwen worden gasloos opgeleverd en voldoen voor
de energieprestatie al aan de wet- en regelgeving van 2020; Bijna Energie Neutraal
Gebouw (BENG).
De woningen worden te zijner tijd via Woningnet geadverteerd.

Planning
In september vindt de vaststelling van het gewijzigde Bestemmingsplan door de Raad
plaats. Hierna kan de Omgevingsvergunning worden aangevraagd en zou in januari
2019 gestart kunnen worden met het bouwrijp maken. In maart start dan de
daadwerkelijke bouw. De eerste woningen zijn naar verwachting half 2020 klaar.

Amersfoort Vernieuwt
Deze ontwikkeling is een onderdeel van het programma Amersfoort Vernieuwt. Met
Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, woningcorporaties de Alliantie
en Portaal aan betere buurten met goede woningen.
(http://www.amersfoortvernieuwt.nl/wijken/randenbroek/)