Ouderen overwegen vaker een verhuizing Verhuisbegeleiding op maat voor huurders

7 augustus 2018

Ouderen overwegen vaker een verhuizing

Verhuisbegeleiding op maat voor huurders

Ouderen dachten in 2015 vaker over een verhuizing na dan in voorgaande
jaren. Het aandeel 65-plushuishoudens dat aangaf eventueel te willen
verhuizen steeg van 6 procent in 2009 naar 16 procent in 2015. Het aandeel
dat zei beslist te willen verhuizen bleef met 3 procent stabiel. Dat blijkt uit
recent onderzoek van het CBS op basis van het WoonOnderzoek Nederland
(WoON).

De wooncoaches van Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie hebben afgelopen jaren een
groot aantal ouderen geholpen bij het vinden van een woning passend bij hun
levensfase en woonwensen. Mijn Wooncoach blijkt een goede toevoeging in de
dienstverlening aan oudere huurders.

Gezondheid belangrijkste reden voor verhuiswens
De gezondheid was voor oudere huishoudens de belangrijkste reden om te willen
verhuizen. In 2015 zei 37 procent dat dit de belangrijkste reden was om beslist te
willen verhuizen. (bron: CBS)
Wooncoach Monique van de Walle van de Alliantie licht toe dat er naast gezondheid
nog andere redenen zijn om ergens anders te gaan wonen.

Soms willen ze dichter bij de kinderen wonen, ze willen kleiner wonen, ze willen niet meer traplopen, weinig onderhoud. ze willen ook graag tussen andere ouderen wonen, omdat ze eenzaam
zijn.

Alle huurders van 65 jaar en ouder en woonachtig in Amersfoort, kunnen gebruik
maken van gratis advies en begeleiding van een wooncoach. De wooncoach bespreekt
met de bewoners de woonwensen en/of eventuele verhuismogelijkheden. De
wooncoach helpt ook bewoners die nadenken over verhuizen, bij het inzichtelijk maken
wat een verhuizing kan betekenen, ook op financieel gebied. De wooncoach komt thuis
op bezoek en een gesprek is gratis en altijd vrijblijvend. Van de Walle ziet dat de
senioren die zij helpt specifieke woonwensen hebben.

De jongere ouderen willen dicht
bij de activiteiten wonen, bij winkels, bij de binnenstad. Ze willen graag een extra
slaapkamer, voor de hobby`s of logees. Die willen niet in een seniorencomplex.

Meer informatie
De wooncoaches Monique van de Walle, Christine Buist en Lucie Sargent zijn te
bereiken via 088 – 00 232 00 en mijnwooncoach@de-alliantie.nl .
Het is ook mogelijk om een brief te sturen naar de Alliantie,

t.a.v. Mijn Wooncoach Amersfoort,
Antwoordnummer 778, 1200 VB Hilversum (een postzegel is niet nodig).

Doorstroming
Niet alle woningen zijn geschikt om comfortabel oud in te worden. Mijn Wooncoach is
ontwikkeld om meer huurders een kans te laten maken op een woning naar wens. Als
een 65 plusser ervoor kiest te verhuizen, komt er een woning vrij voor een gezin. Dit
gezin laat een woning achter voor een tweepersoonshuishouden. Op deze manier
krijgen ook jongeren en starters een kans.

bron: de Alliantie