Gratis lid worden

Bent u huurder van de Alliantie? Dan kunt u lid worden van de HBVA (Huurdersbelangenvereniging de Alliantie). Het lidmaatschap is gratis. U moet u alleen even aanmelden. U bent dan lid van HBVA Gooi en Vechtstreek. Die overlegt en adviseert over de onderwerpen die alle (toekomstige) huurders van de Alliantie in de regio Gooi en Vechtstreek raken.

Met elkaar

Binnen de HBVA hebben we elkaar allemaal nodig. In afstemming en samenwerking krijgt de belangenvereniging veel voor elkaar. HBVA Gooi en Vechtstreek en de andere lokale huurdersplatforms luisteren goed naar hun achterban. Als elke lokale HBVA haar taken goed vervult, bereiken we met zijn allen maximaal resultaat voor alle huurders van de Alliantie.

Steun ons werk

De HBVA komt op voor u als huurder. Door lid te worden geeft u aan dat u dat waardeert en belangrijk vindt. U steunt daarmee ons werk. En via uw lidmaatschap hebt u zelf ook invloed op het beleid van HBVA. U kunt onder andere meepraten bij de algemene ledenvergaderingen die wij als HBVA Gooi en Vechtstreek organiseren.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens, zoals u kunt lezen in het Privacy Reglement HBVA.

Actief lidmaatschap

Participatie staat hoog op de agenda van HBVA. We willen graag dat veel mensen actief meedoen. Dat ze zich verbonden voelen met hun buren en hun buurt. Er valt zoveel te doen om ervoor te zorgen dat alle huurders goed wonen in een leefbare omgeving.

Doet u ook actief mee in de HBVA?

U kunt zich op allerlei manieren inzetten. We kunnen ook uw hulp goed gebruiken. Een paar voorbeelden:

  • Word lid van een bewonerscommissie van uw woonblok, buurt of wijk.
  • Neem zitting in het bestuur van HBVA Gooi en Vechtstreek.
  • Draag een steentje bij in een werkgroep met één huurdersthema, bijvoorbeeld groenvoorziening. Of duurzaamheid.
  • Ondersteun bij werkzaamheden die u niet zoveel tijd kosten en (of) die u kunt uitvoeren op momenten die u zelf bepaalt.

Zie ook onze vacatures.

Informeer gerust eens bij HBVA Gooi en Vechtstreek naar de mogelijkheden.