Organisatie Stichting HBVA

Het bestuur van de Stichting bestaat uit vertegenwoordigers van de Regionale Verenigingen. Het bestuur van de stichting functioneert als overlegpartner met concerndirectie van de Alliantie namens de drie aangesloten regionale huurdersverenigingen. Elke regionale huurdersvereniging heeft recht op twee zetels in het bestuur.

Bestuur

Voorzitter:
Reinier Rossen
Secretaris:
Levina Schüller-de Lange
Penningmeester:
Wil van Dasler
Algemeen bestuurslid:
Frans Mom
Peter Sluyters

Ondersteuning Bestuur

Het Bestuur van de SHBVA wordt ondersteund door medewerkers van het stafbureau. Een officemanager is verantwoordelijk voor de dagelijks gang van zaken op kantoor. Een beleidsmedewerker adviseert het bestuur inhoudelijk. Een externe boekhouder assisteert de penningmeester. En voor de teksten op de website zorgt een redacteur.