Organisatie HBVA Almere

HBVA Almere wordt gevormd door een Algemeen Bestuur, individuele leden en bewonerscommissies. De bestuursleden zijn betrokken, gemotiveerde vrijwilligers die hun functies en taken professioneel uitvoeren. Ook zij zijn huurders van een woning van de Alliantie in Almere. Ze weten dus waarover ze het hebben.

Bestuur

Voorzitter/2e penningmeester:
Reinier Rossen
Penningmeester:
Henk Egberts
Adviseur beleidszaken/vicevoorzitter:
Hans Koelman
Algemeen bestuurslid:
Sylvia de Vries
Frans Mom

Ondersteuning Bestuur

Het bestuur wordt inhoudelijk en administratief ondersteund door een adviseur en een officemanager. Een externe boekhouder assisteert de penningmeester.

We doen het met elkaar

HBVA Almere betrekt zoveel mogelijk huurders, leden van de HBVA en bewonerscommissies bij haar werk. Want ook u kunt actief bijdragen aan de kwaliteit van uw directe leefomgeving. En aan die van andere huurders van de Alliantie in Almere.

Volgens de Wet op het overleg huurders verhuurder hebt u als huurder ook het recht om te worden betrokken bij plannen en besluiten van de verhuurder. De Alliantie en HBVA gaan daar graag in mee. De samenwerkingsovereenkomst die zij hebben gesloten is voor huurders een garantie voor inspraak, advies en overleg.

Doet u ook mee?

U hebt als huurder van een woning van de Alliantie allerlei mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Om mee te bepalen en mee te beslissen. Wilt u zich actief inzetten, maar hebt u weinig tijd? Of geen zin in stukken lezen en vergaderen? Dan wilt u misschien wel meedenken over onderwerpen die u aanspreken. Over senioren of jeugd, of bijvoorbeeld wonen voor mensen met een beperking. Over leefbaarheid of duurzaamheid. Noem maar op. Wat u wilt. Mogelijk hebt u zelf een idee? Uw initiatieven en inzet zijn welkom!

Vrijwillig financieel bijdragen

Het lidmaatschap van HBVA is gratis. Laten we dat vooropstellen. Maar wie dat wil kan donateur worden. De extra inkomsten gebruiken we voor activiteiten of zaken in Almere waarvoor anders geen budget is.

Meer weten?

Hebt u vragen of een goed idee? Neem contact op met HBVA Almere.