Rapport Keuzes en Woonwensen van toekomstige starters in Almere

Hoe kijken (ouderejaars) studenten van de hogescholen in Almere tegen hun toekomst aan, als het gaat om wonen en werken? Welke keuzes denken ze na hun afstuderen te maken? Overwegen ze in Almere te blijven? Zo ja, in wat voor type woning? Wat zijn redenen om zich hier te willen vestigen? Of om te vertrekken? Is hier werken en ergens anders wonen misschien een optie?

Initiatief bestuur HBVA Almere

De antwoorden op deze en vele andere vragen zijn te lezen in het onderzoeksrapport: Keuzes en Woonwensen van toekomstige starters in Almere. Dit rapport is zojuist verschenen. Het initiatief voor het onderzoek is genomen door het bestuur HBVA Almere. Een student van de Hogeschool Amsterdam heeft het uitgevoerd.

Almere studentenstad

Aanleiding is de ambitie van Almere om studentenstad te worden. En om ervoor te zorgen dat meer hoger opgeleiden hier na hun studie blijven wonen en werken. Het is de taak van de gemeente om te zorgen voor passende werkgelegenheid. En wat gaat dit betekenen voor de huisvesting?

Cijfers en feiten

Om daar goed en tijdig op in te kunnen spelen, zijn cijfers en feiten nodig. Maar tot voor kort was er weinig tot niets bekend over wensen, toekomstplannen en motieven van de studenten zelf. Het initiatief van het bestuur voor dit uitgebreide onderzoek zorgt nu voor kennis en inzicht. Het rapport biedt input voor het (toekomstig) beleid van zowel de gemeente Almere als de woningcorporaties.

Overleg

Binnenkort wordt het rapport besproken in het overleg tussen de gemeente, de woningcorporaties en 3HO (de huurdersorganisatie waarvan HBVA Almere deel uitmaakt).
De definitieve versie van het onderzoeksrapport leest u hier.