Over HBVA regio Amersfoort

Huurders Belangen Vereniging de Alliantie regio Amersfoort wordt gevormd door een Algemeen Bestuur, bewonerscommissies en individuele leden. De bestuursleden zijn betrokken, gemotiveerde vrijwilligers die hun functies en taken professioneel uitvoeren. Ook zij zijn huurders van een woning van de Alliantie in Amersfoort of omstreken.

Jaarverslag en activiteitenplan:

Jaarverslag 2019

Activiteitenplan2021

Functies en taken

beleid en uitvoering
Het beleid van de Alliantie wordt centraal vastgesteld. HBVA regio Amersfoort overlegt vervolgens namens de huurders met de directie van de Alliantie Amersfoort en omstreken over de uitvoering en uitwerking van die besluiten hier in de stad. En over het lokale beleid. We geven adviezen en er worden besluiten genomen. Ook voor praktische kwesties kunt u terecht bij HBVA regio Amersfoort.

Samenwerkingsverbanden

Een belangenvereniging die werkelijk wat wil bereiken voor haar huurders, heeft anderen nodig. Partners die net zo betrokken zijn en voor dezelfde doelen gaan. Daarom heeft HBVA regio Amersfoort overleggen met verschillende gesprekspartners bij de Alliantie Amersfoort. Praten we mee bij het overleg tussen de gemeente Amersfoort en corporaties op het gebied van wonen. En werken we samen met de Woonbond.

Meer weten over de samenwerkingsverbanden van HBVA regio Amersfoort? Ons Activiteitenplan 2019-2020 biedt alle informatie.

Gemeentelijke samenwerkingsafspraken

Amersfoort heeft prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporaties in de stad. Uitgangspunt was de vraag: hoe zien we de toekomst van het wonen in Amersfoort en omstreken? En wat is er nodig om die toekomst vorm te geven?

Vacatures

Bent u huurder van de Alliantie Amersfoort en op zoek naar een boeiende vrijwilligersfunctie? En bent u geïnteresseerd in huurdersbelangen, volkshuisvesting en wijkontwikkeling? Dan bent u mogelijk een van de nieuwe bestuursleden naar wie HBVA regio Amersfoort op zoek is. Herkent u zich in de vacature tekst?