De afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen is uitgesteld tot 2025. Hierdoor krijg je de komende twee jaar nog steeds hetzelfde bedrag voor de stroom die je aan het energiebedrijf levert als wat je betaalt voor de stroom die je afneemt. Daarna krijg je steeds minder geld voor de stroom die je opwekt met zonnepanelen en terug aan het net levert. Na 2030 krijg je hier alleen nog de minimale stroomprijs voor. De salderingsregeling zou moeten blijven, aangezien het redelijk is wanneer je stroom opwekt en aan het elektriciteitsnet geeft, je hier het bedrag voor krijgt dat je ook betaalt voor de afgenomen stroom aan het energiebedrijf.

Verhuurders mogen woningen met een E, F of G -label vanaf 2030 niet meer verhuren. Dat staat in de verduurzamingsplannen, die de minister van Volkshuisvesting presenteerde. Helaas geldt deze regel pas vanaf 2030 en zouden wij dit liever op een korter termijn zien. Nu betalen huurder vaak zowel een hoge huurprijs als een hoge energierekening, terwijl ze zelf niets aan de woning kunnen verbeteren. Wel wordt het “Initiatiefrecht “uitgebreid, hierdoor krijgen huurders meer mogelijkheden om verduurzamende renovatie af te dwingen bij de verhuurder. Moderne verduurzaming zoals zonnepanelen of een hybride warmtepomp vallen nu niet onder het “Initiatiefrecht”. Ook moet het voor huurders in wooncomplexen mogelijk worden verduurzaming met 70 % instemming van de huurders collectief af te dwingen.

Vanaf 2026 zijn alle woningeigenaren en dus ook verhuurders verplicht om een (hybride) warmtepomp of andere duurzame verwarming te installeren als de Cv-ketel of gaskachel vervangen moet worden. Dat heeft het kabinet bekend gemaakt. De Overstap van fossiele naar duurzame energie gaat te langzaam. Bovendien zijn gas, olie en steenkool erg duur en is de energierekening van de meeste mensen erg hoog. Daarom neemt de overheid grote maatregelen om te zorgen dat de verduurzaming sneller gaat en we steeds minder fossiele energie nodig hebben.

Een hybride warmtepomp is een warmtepomp gekoppeld aan een cv-ketel. Met een hybride warmtepomp kun je 60% gas besparen. Goed geïsoleerde huizen kun je zelfs verwarmen met een warmtepomp zonder cv-ketel. Zo’n warmtepomp gebruikt alleen stroom, In een deel van Nederland komt een warmtenet . Met een aansluiting op een warmtenet kun je een woning ook verwarmen zonder gas. Als de woning goed geïsoleerd is, is de warmtepomp zonder cv-ketel het meest aantrekkelijk voor huurders, omdat huurders dan ook geen vastrecht hoeven te betalen. Dat scheelt veel geld, het is dus van groot belang dat huizen goed geïsoleerd worden. Door deze stap te nemen gaat zowel de energierekening als de CO2 uitstoot omlaag.

 

Op 13 september a.s. houden wij een Algemene Ledenvergadering in Almere Haven. Je bent van harte welkom op deze avond, waar bestuursleden worden voorgedragen en je onder het genot van een hapje en een drankje informatie krijgt over een onderwerp omtrent wonen waar jij geïnteresseerd in bent. Graag vernemen wij van je welk onderwerp jij belangrijk vindt om eens uitgebreide informatie over te krijgen. Wij nodigen dan een deskundige uit om jou te informeren. Je kunt een keuze maken uit de volgende onderwerpen:

  • Verduurzaming
  • Wat en waar wordt er gebouwd en hoe kom ik in aanmerking
  • Woningruil
  • Doorstroming / Van Groot naar Beter

Graag uiterlijk 31 juli doorgeven over welk onderwerp jij meer zou willen weten en met hoeveel personen je naar onze ALV komt. Na afloop krijg je een presentje voor je aanwezigheid.

Locatie:

Van der Valk

Veluwezoom 45

1327AK Almere

Aanvang 19.30u, zaal open 19.00u/sluiting zaal 21.00u

 

Op 1 juni jl. zijn wij met onze Bewonerscommissies gaan lunchen bij Van der Valk. Na 2 jaar corona, was het een warm weerzien, leuk om weer eens met z’n allen bij elkaar te komen en van gedachten te wisselen. Ieder jaar organiseren wij iets voor onze Bewonerscommissies. Mocht jij ook een Bewonerscommissie op willen richten, om samen sterker te staan bij problemen waar je tegenaan loopt in het complex waar je woont, maar bijvoorbeeld ook om een leuke informatieve middag te organiseren voor de bewoners van het complex waar je woont, neem dan contact met ons op, ook daarbij kunnen wij jou ondersteunen.

Warmwaterverbruik is goed voor twintig procent van de gasrekening. Bij een gemiddeld huishouden stroomt het meeste warme water uit de douchekop. Korter douchen loont dus. Door vijf minuten te douchen i.p.v. negen minuten bespaart een gemiddeld huishouden op jaarbasis ruim 15.000 liter water en 60 m3 gas volgens het Nibud. Daarvan zou dat gezin anderhalf jaar lang op gas kunnen koken. Wie de douchekop vervangt door een waterbesparende douchekop, brengt het gasverbruik van een gemiddeld huishouden verder omlaag met 45 m3 per jaar. Tip om korter te douchen: Er bestaan zandlopers die je tegen de douchewand kunt plakken.

Vanaf 1 juli 2022 is het door een aanpassing van het “Bouwbesluit” verplicht om op iedere verdieping van je woning een goedgekeurde rookmelder te hebben. In de eerste plaats is het de verantwoordelijkheid van de verhuurder om de rookmelders te plaatsen. Het ontbreken van rookmelders wordt per 1 juli a.s. als gebrek gezien en kan dientengevolge zelfs tot huurverlaging leiden indien de verhuurder weigert ze te plaatsen. Als huurder moet je meewerken aan plaatsing van rookmelders en het controleren en vervangen van de batterijen. In die zin zijn de rookmelders een gedeelde verantwoordelijkheid tussen verhuurder en huurder.

Heb je als huishouden van één of twee personen een sociale huurwoning met vier of meer kamers? En wil je met voorrang verhuizen naar een kleinere sociale huurwoning die beter bij je past? Dan kun je gebruik maken van de verhuisregeling “Van Groot Naar Beter”.

Deze regeling is bedoeld om kleine huishoudens te stimuleren naar een beter passende woning te verhuizen en zo eengezinswoningen vrij te maken voor starters en gezinnen.

Als je in aanmerking komt, kun je voorrang krijgen op woningen die zijn gelabeld voor “Van Groot Naar Beter”. Dit zijn gelijkvloerse sociale huurwoningen met maximaal drie kamers.

Om in aanmerking te komen voor de regeling “Van Groot Naar Beter” moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Jouw huishouden bestaat uit maximaal 2 personen, en heeft geen inwonende kinderen. Minstens één van jullie is 55 jaar of ouder.
  • Je verhuist binnen Almere van en naar een huurwoning van een woningcorporatie. De nieuwe woning moet bestemd zijn voor “Van Groot Naar Beter”.
  • Je laat een woning achter met minimaal 4 kamers. Als de woning een volwaardige zolderruimte heeft, telt deze mee als kamer. Je verhuurder kan je daar meer over vertellen.
  • Je huishouden heeft een jaarinkomen (verzamelinkomen) onder de inkomensgrens voor sociale huur. In 2022 moet het inkomen dus onder € 40.765 voor eenpersoonshuishoudens en voor meerpersoonshuishoudens onder €45.014 zijn.

Verhuiskostenvergoeding

Als je met deze voorrangsregeling verhuist, kom je wellicht in aanmerking voor de  verhuiskostenvergoeding van € 1.250 van de gemeente Almere.

Aanvragen
Als je voor de regeling in aanmerking komt en hier gebruik van wilt maken, kun je contact opnemen via: wooncoachalmere@de-alliantie.nl  of via de klantenservice van de Alliantie: https://www.de-alliantie.nl/contact/

Huuraanpassing 2022

Huuraanpassing 2022

De HBVA heeft zich ook dit jaar weer ingezet om de huurverhoging zo laag mogelijk te houden. Per 1 juli worden de huren van sociale huurwoningen, woningen in de vrije sector, het middensegment en parkeerplaatsen aangepast. De meeste huurders van een sociale huurwoning krijgen een huurverhoging van maximaal 2,3%. Je krijgt hier uiterlijk 1 mei bericht over via de mail. Heb je geen emailadres, dan ontvang je de huuraanzegging per post.

Mijn huur is verhoogd, krijg ik nog huurtoeslag?

De Alliantie garandeert iedere huurder met een sociaal huurcontract het recht op huurtoeslag, ook als de huur, door de huuraanpassing boven de huurtoeslaggrens (€ 763, 47) uit is gekomen.

 

Als je huurtoeslag wilt aanvragen en de rekenhuur is hoger dan € 763,47, kun je huurverlaging aanvragen. Dit geldt alleen voor huurders die bij de start van de huurovereenkomst een sociaal huurcontract hadden.

 

Alle huurders die in het lopende jaar (dus in de periode 1-1-2022 t/m 30-6-2022) een sociaal

huurcontract hebben afgesloten, krijgen geen huuraanpassing aangezegd.

 

 

 

De prijzen van energie zijn afgelopen tijd hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk verlaagt daarom per 1 juli 2022 voor alle huishoudens de btw op gas, stroom en stadsverwarming tijdelijk van 21% naar 9 %. Deze maatregel geldt voor een half jaar. Huishoudens in Almere met een laag inkomen kunnen daarnaast in 2022 een eenmalige energietoeslag krijgen van 800 euro. Met dit extra geld kunnen zij een deel van de energiekosten betalen. In Almere komen duizenden huishoudens hiervoor in aanmerking.

Ik heb een bijstandsuitkering of IOAW-uitkering

Het bedrag wordt in april naar je overgemaakt. Je hoeft hier niets voor te doen! Begin april 2022 krijg je een brief van de gemeente over de betaling van de Eenmalige Energietoeslag. Woon je met meerdere mensen met een uitkering op één adres, dan wordt de energietoeslag uitbetaald aan de hoofdbewoner. De hoofdbewoner is de persoon die het langst ingeschreven staat op het adres. Mensen met een uitkering die in een inrichting wonen of dakloos zijn, krijgen geen energietoeslag, want zij hebben geen energiekosten.

Ik heb een laag inkomen, maar geen bijstandsuitkering of IOAW

Overige huishoudens met een inkomen onder 120% van de bijstandsnorm, bijvoorbeeld werkenden, zzp’ers of gepensioneerden, kunnen de energietoeslag aanvragen. Dit kan vanaf half april digitaal via de website van de gemeente zie link: https://www.almere.nl/werken/rondkomen-met-een-laag-inkomen/gemeentelijke-energietoeslag-voor-lagere-inkomens  of met een papieren formulier dat je kunt afhalen in het Stadhuis. Op dit moment kun je de toeslag nog niet aanvragen. Er wordt hiervoor nog gewacht op meer informatie vanuit de Rijksoverheid. Zodra er meer informatie is, staat het op de site van de gemeente, op de Stadhuis-aan-huis-pagina in de Almere Deze Week en wordt het via social media bekend gemaakt.

Hoeveel is een inkomen onder 120% van de bijstandsnorm?

Op dit moment (maart 2022) is dit is een netto (gezamenlijk) maandinkomen dat niet meer is dan:

  • € 1245,- voor een alleenstaande of
  • € 1778,- voor gehuwden/samenwonenden.