Aankondiging ALV HBVA Centraal

De HBVA’s willen de huurdersparticipatie met De Alliantie versterken en vereenvoudigen. Hierover is de afgelopen periode met De Alliantie gesproken. Gezamenlijk is een nieuwe structuur voorbereid. Concreet gevolg is dat HBVA Centraal geen functie meer zal hebben. Daarom is ervoor gekozen HBVA Centraal op te heffen. Dit besluit wordt genomen op de ALV van HBVA Centraal op 30 oktober 2019. De stukken voor deze ALV liggen ter inzage op het kantoor van HBVA Centraal in Hilversum. In de plaats van de vereniging HBVA Centraal komt een nieuwe Stichting HBVA. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Alliantie.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de HBVA in uw regio!