Invloed

Huurdersbelangenvereniging de Alliantie komt op voor alle huurders van de Alliantie. Dus ook voor u. Als officiële overlegpartner hebben wij invloed op het maken en uitvoeren van beleid. Dat doen we centraal en lokaal. Centraal overleggen en adviseren wij over onderwerpen die alle huurders van de Alliantie raken; lokaal over de uitvoering van het beleid.

Als u vragen hebt of klachten over de Alliantie, dan kunt u contact opnemen met de lokale huurdersvereniging.

Met elkaar

De Centrale Organisatie HBVA werkt samen met de besturen van de HBVA in Almere, Amersfoort, Amsterdam en Gooi en Vechtstreek. Lokaal wordt er nauw samengewerkt met de bewonerscommissies en de huurders in de wijken en buurten. Omdat wij allemaal huurders van de Alliantie zijn weten we waarover wij praten. Wij zorgen ervoor dat de Alliantie weet wat er speelt onder huurders en dat de huurders invloed hebben op het beleid. Met elkaar dragen we eraan bij dat ook u prettig, betaalbaar en duurzaam kunt wonen, in een leefbare buurt.

Organisaties HBVA

HBVA Centraal

Voor kwesties die huurders uit meerdere regio’s aangaan.

Nieuws voor alle huurders, huurbeleid, verkoopbeleid, klachtenprocedure, energiebesparing, duurzaamheid, samenwerkingsovereenkomsten, etc.

HBVA Almere

U bent of wordt huurder in Almere en zoekt praktische informatie.

Lokaal en regionaal nieuws, agenda, veelgestelde vragen, klachten, spreekuur, contactgegevens, gemeentelijke prestatieafspraken, werkplannen, etc.

HBVA Amersfoort

U bent of wordt huurder in Amersfoort en zoekt praktische informatie.

Lokaal en regionaal nieuws, agenda, veelgestelde vragen, klachten, spreekuur, contactgegevens, gemeentelijke prestatieafspraken, werkplannen, etc.

HBVA Amsterdam

U bent of wordt huurder in Amsterdam en zoekt praktische informatie.

Lokaal en regionaal nieuws, agenda, veelgestelde vragen, klachten, spreekuur, contactgegevens, gemeentelijke prestatieafspraken, werkplannen, etc.

HBVA Gooi en Vechtstreek

U bent of wordt huurder in Gooi en Vechtstreek en zoekt praktische informatie.

Lokaal en regionaal nieuws, agenda, veelgestelde vragen, klachten, spreekuur, contactgegevens, gemeentelijke prestatieafspraken, werkplannen, etc.

FAQ Vraag van de maand

De woning naast mij is toegewezen via het Leger des Heils. Waarom werkt de Alliantie hieraan mee? Ik ben er niet blij mee. Mijn nieuwe buren bezorgen me steeds overlast.

Allereerst: de Alliantie is wettelijk verplicht huisvesting te bieden aan kwetsbare groepen. Dat kunnen mensen zijn uit bijvoorbeeld Oranje Huizen (voorheen bekend als Blijf-van-mijn-lijfhuizen), maatschappelijke…

Lees meer