Invloed

Huurdersbelangenvereniging de Alliantie komt op voor alle huurders van de Alliantie. Dus ook voor u. Als officiële overlegpartner hebben wij invloed op het maken en uitvoeren van beleid. Dat doen we centraal en lokaal. Centraal overleggen en adviseren wij over onderwerpen die alle huurders van de Alliantie raken; lokaal over de uitvoering van het beleid.

Als u vragen hebt of klachten over de Alliantie, dan kunt u contact opnemen met de lokale huurdersvereniging.

Met elkaar

De Centrale Organisatie HBVA werkt samen met de besturen van de HBVA in Almere, Amersfoort, Amsterdam en Gooi en Vechtstreek. Lokaal wordt er nauw samengewerkt met de bewonerscommissies en de huurders in de wijken en buurten. Omdat wij allemaal huurders van de Alliantie zijn weten we waarover wij praten. Wij zorgen ervoor dat de Alliantie weet wat er speelt onder huurders en dat de huurders invloed hebben op het beleid. Met elkaar dragen we eraan bij dat ook u prettig, betaalbaar en duurzaam kunt wonen, in een leefbare buurt.

Organisaties HBVA

HBVA Centraal

Voor kwesties die huurders uit meerdere regio’s aangaan.

Nieuws voor alle huurders, huurbeleid, verkoopbeleid, klachtenprocedure, energiebesparing, duurzaamheid, samenwerkingsovereenkomsten, etc.

HBVA Almere

U bent of wordt huurder in Almere en zoekt praktische informatie.

Lokaal en regionaal nieuws, agenda, veelgestelde vragen, klachten, spreekuur, contactgegevens, gemeentelijke prestatieafspraken, werkplannen, etc.

HBVA Amersfoort

U bent of wordt huurder in Amersfoort en zoekt praktische informatie.

Lokaal en regionaal nieuws, agenda, veelgestelde vragen, klachten, spreekuur, contactgegevens, gemeentelijke prestatieafspraken, werkplannen, etc.

HBVA Amsterdam

U bent of wordt huurder in Amsterdam en zoekt praktische informatie.

Lokaal en regionaal nieuws, agenda, veelgestelde vragen, klachten, spreekuur, contactgegevens, gemeentelijke prestatieafspraken, werkplannen, etc.

HBVA Gooi en Vechtstreek

U bent of wordt huurder in Gooi en Vechtstreek en zoekt praktische informatie.

Lokaal en regionaal nieuws, agenda, veelgestelde vragen, klachten, spreekuur, contactgegevens, gemeentelijke prestatieafspraken, werkplannen, etc.

FAQ Vraag van de maand

Ik heb schade aan mijn huurwoning die ik niet zelf heb veroorzaakt. Door omstandigheden ben ik niet verzekerd voor inboedel en aansprakelijkheid. Draai ik toch op voor de schade?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de oorzaak van de schade. Als die valt onder de dekking van een inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering, dan…

Lees meer