Over HBVA Gooi en Vechtstreek

Organisatie
HBVA Gooi en Vechtstreek wordt gevormd door een Algemeen Bestuur, individuele leden en bewonerscommissies. De bestuursleden zijn betrokken, gemotiveerde vrijwilligers die hun functies en taken professioneel uitvoeren. Ook zij zijn huurders van een woning van de Alliantie.

Functies en taken

Beleid en uitvoering
Het beleid van de Alliantie wordt centraal vastgesteld, in goede afstemming met het centrale bestuur van HBVA. De plannen worden vastgelegd in een adviesaanvraag. Het centrale bestuur legt de aanvraag vervolgens voor aan HBVA Almere en de andere drie lokale afdelingen. Hun reacties neemt het centrale bestuur weer mee in het overleg met de Alliantie. Zo hebben huurders invloed op het beleid van de Alliantie.

Samenwerkingsverbanden

Een belangenvereniging die werkelijk wat wil bereiken voor haar huurders, heeft anderen nodig. Partners die net zo betrokken zijn en voor dezelfde doelen gaan. Daarom heeft HBVA Gooi en Vechtstreek overleggen met verschillende gesprekspartners bij de Alliantie Gooi en Vechtstreek. Praten we mee bij het overleg tussen de gemeenten in Gooi en Vechtstreek en corporaties op het gebied van wonen, duurzaamheid en leefbaarheid. Zijn we lid van Huurderskoepel H2O Gooise Meren en werken we samen met !Woon en de Woonbond.

Gemeentelijke samenwerkingsafspraken

HBVA Gooi en Vechtstreek heeft gemeentelijke samenwerkingsafspraken gemaakt met de woningcorporaties in deze regio. Uitgangspunt was de vraag: hoe zien we de toekomst van het wonen in Gooi en Vechtstreek en wat is er nodig om die toekomst vorm te geven?

Werkplan 2018/2019

Wat zijn de plannen van HBVA Gooi en Vechtstreek voor de komende periode? Als het gaat om huurdersbelangen in een regio als Gooi en Vechtstreek, zijn er zoveel aandachtsgebieden. Denk alleen maar aan de Beschikbaarheid: woningnood, lange wachtlijsten voor sociale woninghuur, het gebrek aan doorstroming. En natuurlijk aan de Betaalbaarheid van wonen in Gooi en Vechtstreek. Ook het onderwerp Wonen en Zorg vraagt meer dan ooit om aandacht. Net als Duurzaamheid en Energie.

Vacatures

Bent u huurder van de Alliantie Gooi en Vechtstreek en op zoek naar een boeiende vrijwilligersfunctie? En bent u geïnteresseerd in huurdersbelangen, volkshuisvesting en wijkontwikkeling? Dan bent u mogelijk een van de nieuwe bestuursleden naar wie HBVA Gooi en Vechtstreek op zoek is.