Organisatie HBVA Gooi en Vechtstreek

HBVA Gooi en Vechtstreek wordt gevormd door een Algemeen Bestuur, individuele leden en bewonerscommissies. De bestuursleden zijn betrokken, gemotiveerde vrijwilligers die hun functies en taken professioneel uitvoeren. Ook zij zijn huurders van een woning van de Alliantie in Gooi en Vechtstreek. Ze weten dus waarover ze het hebben.

Bestuur

Voorzitter: Jacques Jongerden
Secretaris: Johan Bollebakker
Penningmeester: Vacature
Vice voorzitter: Peter Kuyper
Algemeen bestuurslid: Lenette Maarleveld

Ondersteuning Bestuur

Het bestuur wordt inhoudelijk ondersteund door een adviseur, onder meer bij het maken van de gemeentelijke prestatieafspraken.
Officemanagers Marion en Ingrid ondersteunen op secretarieel en administratief gebied. Mede door hun jarenlange ervaring op het gebied van huurdersbelangen zijn zij de spin in het web en de vraagbaak van HBVA Gooi en Vechtstreek.

We doen het met elkaar

HBVA Gooi en Vechtstreek betrekt zoveel mogelijk huurders, leden van de HBVA en bewonerscommissies bij haar werk. Want ook u kunt actief bijdragen aan de kwaliteit van uw directe leefomgeving. En aan die van andere huurders van de Alliantie in Gooi en Vechtstreek.

Volgens de Wet op het overleg huurders verhuurder hebt u als huurder ook het recht om te worden betrokken bij plannen en besluiten van de verhuurder. De Alliantie en HBVA gaan daar graag in mee. De samenwerkingsovereenkomst die zij hebben gesloten is voor huurders een garantie voor inspraak, advies en overleg.

Doet u ook mee?

U hebt als huurder van een woning van de Alliantie allerlei mogelijkheden om invloed uit te oefenen en ons werk te ondersteunen. U kunt bijvoorbeeld donateur worden. Misschien hebt u tijd voor de bewonerscommissie van uw complex? Of om aan een werkgroep deel te nemen? Denk aan een leefbaarheidsgroep of bijvoorbeeld een duurzaamheidsprojectgroep. Eenmalige praktische hulp is ook altijd welkom, bijvoorbeeld bij een ledenvergadering of workshop.

Vrijwillig financieel bijdragen

Het lidmaatschap van HBVA is gratis. Laten we dat vooropstellen. Maar wie dat wil kan donateur worden. De extra inkomsten gebruiken we voor activiteiten of zaken in Gooi en Vechtstreek waarvoor anders geen budget is.

Meer weten?

Neem eens een kijkje bij de vacatures hieronder. Of neem contact op met HBVA Gooi en Vechtstreek.

Vacatures

Bestuurslid (ongeveer 2 dagdelen per week):

  • Penningmeester: Boekhoudkundige en financiële kennis vereist.
  • Algemeen bestuurslid: afhankelijke van uw vaardigheden worden uw inzetbaarheid en het taakgebied gekozen, in overleg met u.

Ondersteuning: ( 2 tot 3 uur per week)

  • Redactiemedewerker: nieuwsitems zoeken, teksten schrijven voor de nieuwsbrief, website, etc.
  • Ondersteuner: voor Bewonerscommissies (BC) en Bewonerspanel (BP): 1e aanspreekpunt voor de BC’s en BP’s.