Mijn wisselende inkomen schommelt steeds rond de grens voor inkomensafhankelijke huurverhoging. Hoe gaat de Alliantie daarmee om?

Onder andere zzp’ers en andere flexwerkers kunnen een wisselend inkomen hebben dat soms boven en dan weer onder de grens voor inkomensafhankelijke huurverhoging ligt. Dat kan leiden tot een te hoge huur als iemand na een goed jaar weer (veel) minder verdient.

Er zijn in zo’n geval twee opties:

  1. U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging.
  2. De Alliantie biedt de mogelijkheid om de huur te verlagen.

Zie voor een toelichting:

  1. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?
  2. Kan ik huurverlaging krijgen?