De woning naast mij is toegewezen via het Leger des Heils. Waarom werkt de Alliantie hieraan mee? Ik ben er niet blij mee. Mijn nieuwe buren bezorgen me steeds overlast.

Allereerst: de Alliantie is wettelijk verplicht huisvesting te bieden aan kwetsbare groepen. Dat kunnen mensen zijn uit bijvoorbeeld Oranje Huizen (voorheen bekend als Blijf-van-mijn-lijfhuizen), maatschappelijke opvang, psychiatrische instelling, laatste kans of begeleid wonen.

De Alliantie wijst zorgvuldig toe, in goed overleg met de zorginstelling. Samen buigen ze zich over de vraag: welke woning en welke locatie zijn geschikt voor deze kandidaat?

Is er sprake van begeleid wonen? Of moet een kandidaat eerst bewijzen dat hij of zij zelfstandig kan wonen zonder overlast te veroorzaken? In beide gevallen sluit de Alliantie een contract af met de betreffende zorginstelling, zoals bijvoorbeeld het Leger des Heils. Daarin wordt vastgelegd dat de zorginstelling verantwoordelijk is voor het beheer en moet ingrijpen bij overlast.

U kunt de Alliantie dus aanspreken bij overlast van uw buren. Zij kunnen er zo nodig voor zorgen dat de zorginstelling ingrijpt.