Ik heb schade aan mijn huurwoning die ik niet zelf heb veroorzaakt. Door omstandigheden ben ik niet verzekerd voor inboedel en aansprakelijkheid. Draai ik toch op voor de schade?

Het antwoord op deze vraag hangt af van de oorzaak van de schade. Als
die valt onder de dekking van een inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering, dan vergoedt de Alliantie niet. U moet dan een beroep doen op een van deze verzekeringen en bij de verzekeringsmaatschappij een claim indienen voor het herstellen van de schade. Bent u niet verzekerd? Dan komen de kosten voor uw rekening. In de algemene huurvoorwaarden staat namelijk dat de huurder verplicht een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering moet afsluiten.

Alleen als de schade een gevolg is van nalatigheid van de Alliantie of van achterstallig onderhoud, zijn de kosten voor de woningcorporatie. Een voorbeeld: het dak gaat lekken door buitensporige regenval. De Alliantie weet – of kan weten – dat onderhoud van het dak noodzakelijk was. Ook om die reden is het belangrijk dat u een gebrek aan uw woning onmiddellijk schriftelijk of via de website meldt bij de Alliantie, zodra u het constateert.

Goed om te weten: schade die het gevolg is van overmacht, bijvoorbeeld
door storm of een burgeroorlog, wordt niet vergoed.

Tips
Bent u niet verzekerd en ook niet verantwoordelijk voor de schade? Ga
dan in overleg met de Alliantie. Wie weet is de woningcorporatie bereid
de schade (deels) te vergoeden. We raden aan om altijd een aansprakelijkheids- en inboedelverzekering af te sluiten. De ervaring leert dat de kosten flink op kunnen lopen, mocht u aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor een schade. Soms wel tot duizenden euro’s.