Wordt mijn huur per 1 juli verhoogd?

Dat is niet zo direct te zeggen. Het antwoord hangt onder andere af van de vraag: huurt u

1. met een sociaal huurcontract?
2. Of in de vrije sector

1. Huuraanpassing voor huurders met een sociaal huurcontract

Hebt u een sociaal huurcontract? Dat is het geval als in uw huurcontract staat dat de minister de hoogte van de jaarlijkse huurverhoging vaststelt. Bepalend voor een aanpassing per 1 juli zijn uw huishoudinkomen en de huur die u nu betaalt.

Om te zien of uw huur kan worden aangepast, gaat De Alliantie allereerst uit van het inkomen van uw huishouding. Daarvoor hanteert de woningcorporatie een grens van € 42.436. Tot die categorie behoort u ook als er iemand in uw huishouden AOW krijgt, of ziek of invalide is. Ook als uw huishouden bestaat uit meer dan 4 personen wordt u ingedeeld in de categorie met een inkomen tot € 42.436.

De Belastingdienst geeft overigens alleen door aan de Alliantie of uw inkomen hoger of lager
is dan € 42.436. Daarbij baseren ze zich op de gegevens van 2017.

Is uw huishoudinkomen lager dan €42.436? Dan bepaalt de hoogte van de huur die u nu
betaalt of u een huuraanpassing krijgt.

  • Betaalt u nu € 607,46 of meer? Dan blijft uw huur komend jaar gelijk.
    U krijgt geen huurverhoging.
  • Is uw huur lager dan € 607,46, maar 80% of meer van de maximale huur*?
    Dan wordt uw huur per 1 juli verhoogd met 1,6%.
  • Is uw huur lager dan € 607,46 en minder dan 80% van de maximale huur*?
    Dan wordt uw huur per 1 juli verhoogd met 2%.

* De maximale huur van uw woning kunt u terugvinden in de brief over de huurverhoging
die u van de Alliantie hebt ontvangen op of rond 1 mei.

Is uw huishoudinkomen hoger dan €42.436? Dan ontvangt u een huurverhoging van 5,6%. Daarbij geldt een maximum van € 1025. Hoger wordt de huur nooit.

2. Huurverhoging per 1 juli voor huurders in de vrije sector: 2,2%

Als uw huur hoger is dan € 720,42, dan huurt u in de vrije sector. Uw huur wordt per 1 juli
2019 verhoogd met 2,2%. Dat percentage is voor 2019 de zogenoemde Consumenten Prijs
Index (CPI). In bijna alle huurcontracten staat de bepaling dat de huur jaarlijks wordt
verhoogd op basis van de CPI.

Lees op de site van de Alliantie meer over de huuraanpassing 2019.

Let op! Wilt u bezwaar maken tegen de huuraanpassing 2019? Dan moet u dat voor 1 juli
doen!

Denkt u dat u in aanmerking komt voor huurverlaging?
Kijk dan op de pagina FAQ (veelgestelde vragen)