Vanaf 1 juli 2022 is het door een aanpassing van het “Bouwbesluit” verplicht om op iedere verdieping van je woning een goedgekeurde rookmelder te hebben. In de eerste plaats is het de verantwoordelijkheid van de verhuurder om de rookmelders te plaatsen. Het ontbreken van rookmelders wordt per 1 juli a.s. als gebrek gezien en kan dientengevolge zelfs tot huurverlaging leiden indien de verhuurder weigert ze te plaatsen. Als huurder moet je meewerken aan plaatsing van rookmelders en het controleren en vervangen van de batterijen. In die zin zijn de rookmelders een gedeelde verantwoordelijkheid tussen verhuurder en huurder.

Huuraanpassing 2022

De minister maakte in februari 2022 bekend dat in de sociale huursector een maximale huurverhoging geldt van 2,3% (de inflatie over 2021) per juli 2022.
Aanvullend stelde de minister voor om een individuele huurverhoging van € 25,- mogelijk te maken voor huurders met een lage huur, onder de €300,00. Ook is de Inkomensafhankelijke Huurverhoging (IAH) weer mogelijk, waardoor huurders die met een relatief hoog inkomen in een sociale huurwoning wonen,  een huurverhoging kunnen krijgen tot € 100,-

Advies SHBVA aan Alliantie
De SHBVA (de overkoepelende huurdersorganisatie van de Alliantie) heeft in haar advies over de huurverhoging aangegeven voorstander te zijn van verlenging van de huurbevriezing. Met de stijgende kosten van het levensonderhoud, in het bijzonder de energieprijzen, staat veel huurders het water aan de lippen. Ruim een half miljoen Nederlanders heeft al te kampen met energiearmoede en van hen is 87% huurder. De geboden compensatie door het Rijk is volgens de SHBVA niet afdoende voor huurders. De SHBVA heeft haar zorg uit gesproken over verdere stijging van energiearmoede onder huurders.

Besluit van de Alliantie
De Alliantie heeft het advies van de SHBVA om de huren te bevriezen helaas niet overgenomen en past de huuraanpassing toe volgens de wettelijke kaders die het Rijk stelt. De Alliantie stelt dat zij de inkomsten uit de huur nodig heeft om investeringen te kunnen plegen in de verduurzaming en om voldoende nieuwe huurwoningen te realiseren. De Alliantie geeft aan dat de huurverhoging gecompenseerd wordt via de huurtoeslag en er is een vangnet voor huurders die in de problemen komen.

Afgesproken is dat de Alliantie in de komende periode een nieuw voorstel ontwikkelt voor de toepassing van de inkomensafhankelijke huurverhoging. Ook is afgesproken dat de SHBVA het komende jaar in een eerder stadium het gesprek aangaat met de Alliantie over de huuraanpassing en het huurbeleid.

De Alliantie heeft Ad Melkert (1956) met ingang van 12 februari 2022 benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen. Melkert heeft een zeer brede ervaringsachtergrond, zowel in politieke als in bestuurlijke functies. Hij is nu voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Ziekenhuizen. Daarnaast vervult hij enkele andere toezichthoudende en adviserende functies bij publieke en private organisaties.

Ad Melkert over zijn benoeming bij de Alliantie: ‘De Alliantie is een toonaangevende corporatie in een sector die een sleutelrol vervult in het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en in de verduurzaming van woningen. Als grote, investerende corporatie levert de Alliantie jaarlijks zo’n 1.100 nieuwbouwwoningen op. In de ketensamenwerking heeft de corporatie inmiddels bijna 7.000 woningen verduurzaamd. De rol van corporaties is maatschappelijk bijzonder relevant.’

Angeline Kierkels, vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, is zeer verheugd over de benoeming: ‘Wij hebben met Ad Melkert een voorzitter met een indrukwekkende staat van dienst, die bekend is met de maatschappelijke opgave van de woningcorporaties en affiniteit heeft met de grote investeringen die de Alliantie doet. Wij kijken ernaar uit om met hem samen te werken.’

Ad Melkert volgt Peter van Lieshout op. Van Lieshout neemt na twee termijnen op 11 februari 2022 afscheid van de Alliantie.

Elk jaar worden de prestaties van woningcorporaties met elkaar vergeleken. Onlangs is dit ook weer gebeurd, voor de resultaten in 2018. Als je kijkt naar de hoeveelheid betaalbare huurwoningen, dan wint de Alliantie het van de andere grote corporaties. Zij heeft nu 2,6% meer betaalbare huurwoningen in bezit dan het jaar daarvoor. Een compliment waard! Hoe scoort de Alliantie verder?

Aedes, de vereniging van woningcorporaties, onderzoekt elk jaar hoe de corporaties het doen. Daarbij kijken ze bijvoorbeeld naar het oordeel van de huurders: wat vinden zij van hun woningcorporatie? Ze vergelijken hoeveel sociale woningen elke corporatie aanbiedt. En hoe gaat het met de hoogte van de huurprijzen? Wat doet de woningcorporatie aan duurzaamheid?

Met deze en vele andere gegevens en cijfers kunnen woningcorporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren. Ook gemeenten en huurders(organisaties) krijgen hierdoor veel inzicht.

De Alliantie vergeleken met andere corporaties

Enkele cijfers en feiten uit het officiële rapport van Aedes (2019)*..
*Betreft de gegevens uit 2018

 • De Alliantie liet de sociale huren afgelopen jaar met 2% stijgen. Daarmee zitten ze precies op
  het gemiddelde van alle corporaties.
 • De Alliantie zag haar voorraad betaalbare huurwoningen sneller groeien dan de andere grote
  corporaties. Het gaat dan om sociale-huurwoningen: woningen met een huur tot € 710,68
  (stand 2018).
 • De stijging van 2,6% aan betaalbare huurwoningen in het bezit van de Alliantie is
  opmerkelijk. Het overgrote deel van alle woningcorporaties bezat in 2018 juist minder
  sociale-huurwoningen dan daarvoor.
 • De Alliantie is met een gemiddelde sociale huur van € 550,00 duurder dan het landelijk
  gemiddelde. Dat ligt op € 533,00.
 • De Alliantie krijgt van de huurders een 7,5 voor de dienstverlening. Gemiddeld krijgen
  woningcorporaties een 7,6.

 

Benieuwd hoe de Alliantie het verder doet?

Het hele rapport van Aedes uit 2019 vindt u hier: Betere prestaties & grote uitdagingen.

De HBVA’s willen de huurdersparticipatie met De Alliantie versterken en vereenvoudigen. Hierover is de afgelopen periode met De Alliantie gesproken. Gezamenlijk is een nieuwe structuur voorbereid. Concreet gevolg is dat HBVA Centraal geen functie meer zal hebben. Daarom is ervoor gekozen HBVA Centraal op te heffen. Dit besluit wordt genomen op de ALV van HBVA Centraal op 30 oktober 2019. De stukken voor deze ALV liggen ter inzage op het kantoor van HBVA Centraal in Hilversum. In de plaats van de vereniging HBVA Centraal komt een nieuwe Stichting HBVA. Er wordt nu gewerkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de Alliantie.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de HBVA in uw regio!

Tussen de Vaarten in Almere Stad is binnenkort twee nieuwbouwprojecten met in totaal 84 sociale huurwoningen rijker. Vorige week konden de bewoners voor het eerst hun appartement in om de maten op te meten en kennis te maken met hun toekomstige buren. Dat leverde naast veel blije gezichten ook meteen de eerste Whatsapp-groepjes op.

Het was beide dagen mooi weer en woningcorporatie de Alliantie had voor de gelegenheid een ijscokar geregeld. Dat viel in de smaak bij de nieuwe huurders, net als de woningen.

Ontroerd
De meeste bewoners kunnen niet wachten tot het zover is. Dat geldt ook voor Jolanda en Hennie Veldhuis die hun inmiddels te grote eengezinswoning verruilen voor een appartement aan de Discuslaan. “Geweldig, ik raak er helemaal ontroerd van, zo fijn voelt het”, zegt Jolanda als ze voor het eerst in haar woonkamer staat. Discushof wordt een goede mix van jong en oud; zowel starters als doorstromers vinden hier een nieuw thuis. “In de woningen bij de entrees en op de hoeken wonen straks senioren met het idee dat zij de ogen en oren van het nieuwe wijkje worden”, licht gebiedsontwikkelaar Jolanda Niessen van de Alliantie toe. “Wat het project bijzonder maakt, is dat de woningen gebouwd zijn rondom een binnenterrein zodat bewoners makkelijk met elkaar in contact komen.”

Foto Jolanda en Hennie Veldhuis - DIscushof

 

Starters
De 44 woningen van C3 Living blijven vijftien jaar staan en zijn bestemd voor starters in de leeftijd van 22 tot 27 jaar. Het zijn kleine appartementen van dertig vierkante meter die vooraf in de fabriek zijn gebouwd. Ze zijn all-electric, energiezuinig en aangesloten op zonnepanelen. De verwarming is aan het plafond bevestigd om ruimte te besparen. Voor de bewoners van C3 Living is het inrichten nog best een uitdaging. Delaysa Rosales ziet zichzelf er al wonen en kijkt uit naar de gezellige barbecues met haar buren in de gezamenlijke tuin. Haar moeder lacht: “Van mij hoefde ze de deur niet uit hoor, maar het is ook wel goed. Ik vind het leuk dat ze hier kan wonen, het ziet eruit als een fijne plek.”

Foto Delaysa Rosales en haar moeder - C3 Living

Nieuwbouw
De Alliantie leverde eerder deze zomer al 108 sociale huurwoningen op in Almere Haven, Poort en Stad. “Dat betekent dat de teller met C3 Living en Discushof op 192 komt te staan. Zo vaak hebben we dit jaar al woningzoekenden in Almere blij gemaakt met een betaalbaar huis. Daar komen de 31 woningen van het project Pygmalion nog bij”, zegt Jolanda Niessen trots. De Alliantie bouwt voor verschillende doelgroepen, zoals senioren en starters. Daarnaast wordt een deel van de woningen verhuurd aan zorgpartijen. Zo heeft de Alliantie samen met InteraktContour een leegstaand schoolgebouw omgebouwd tot appartementen voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel.

Nu de appartementen van Langs de Lijn zijn opgeleverd en de bewoners hier hun intrek hebben genomen, legt woningcorporatie de Alliantie de laatste hand aan de in totaal 565 nieuwbouwwoningen in de Sportheldenbuurt in Amsterdam. Dit laatste gebouw krijgt heel toepasselijk de naam De Finish als symbool voor het einde van de bouwinspanningen van de corporatie op dit deel van Zeeburgereiland.

In 2014 nam de Alliantie hier ondanks de crisis het voortouw voor de nieuwbouw. Tot nu toe heeft de corporatie 389 sociale huur- en 120 middensegmenthuurwoningen gebouwd. Daar komen de 56 sociale huurwoningen van De Finish nog bij. Regiodirecteur Eddo Rats is trots op dit resultaat. “Dat we op dat moment hebben doorgezet, heeft ons veel goeds gebracht. We hebben in vijf jaar tijd al ruim vijfhonderd keer woningzoekenden blij kunnen maken met een betaalbaar huis.”

Finish
Over zo’n anderhalf jaar is in de Sportheldenbuurt ‘de finish’ bereikt voor de Alliantie. Haar taak zit er dan op terwijl commerciële partijen nog een paar jaar door bouwen. Rats: “Het is ongelofelijk wat er al is ontstaan in vijf jaar. Van niemandsland naar een levendige wijk met koop- en huurwoningen en verschillende voorzieningen zoals huisartsen, een buurtkamer en scholen. Het geeft een goed gevoel dat we dit als eerste bouwer op Zeeburgereiland allemaal in gang hebben gezet.”

 

Sleutel
In juli kregen de nieuwe bewoners van de 107 sociale huurwoningen van Langs de Lijn de sleutel van hun huis. In het langgerekte gebouw zijn op de begane grond een rolstoelwoning en een vijfkamerwoning te vinden. Een deel van de appartementen is bestemd voor ouders met een licht verstandelijke beperking. Meer informatie: www.de-alliantie.nl/zeeburgereiland.

 

“Wat de een wegdoet, kan een ander goed gebruiken”

Met het project Second Life van woningcorporatie de Alliantie krijgen meubels en andere spullen een tweede leven bij een volgende bewoner. Na een succesvolle proef in Amsterdam heeft de woningcorporatie besloten dit concept waar mogelijk bij al haar renovatie- en nieuwbouwprojecten in te zetten.

De Alliantie heeft jaarlijks te maken met zo’n elfduizend verhuisbewegingen. Dat levert gemiddeld achthonderd kilo afval per woning op. Fadoua Rachid (medewerker bewonersbegeleiding bij de Alliantie) vond dat dat anders moest en bedacht een weggeefhoek. “De vuilstort is vaak een makkelijke bestemming voor alles wat niet meegaat. Dat is zonde, want veel spullen zijn nog prima. Wat de een wegdoet, kan iemand anders vaak heel goed gebruiken.”

Proef
Bij de proef in de Jacob Geelbuurt in Amsterdam-West riep Fadoua de toekomstige bewoners van een nieuw appartementengebouw op de spullen die zij niet wilden houden in een opslagbox in de kelder te zetten. Daar konden zij ook artikelen uit pakken voor eigen gebruik. Het initiatief werd erg gewaardeerd door de bewoners, met name door statushouders die hierdoor een eindje op weg geholpen werden met de inrichting van hun nieuwe huis. De Alliantie maakte de weggeefhoek mogelijk en een van de bewoners nam het beheer ervan voor zijn rekening.

20190321 PERSBERICHT - Opslagbox in Jacob Geelbuurt
Opslagbox in Jacob Geelbuurt

Contacten
Toen Chris Hartman door Fadoua werd gevraagd om de opslagbox te beheren, zei hij meteen ja. “Het is een fantastisch project! Er werden veel bruikbare dingen neergezet, soms zo goed als nieuw. Omdat ik elke dag de deur open en dicht deed, zag ik hoe snel spullen werden opgehaald. Vooral speelgoed en kinderkleding gingen hard. Het valt me echt op dat buren elkaar hierdoor beter kennen en de onderlinge sfeer en contacten goed zijn. Dat vind ik heel positief.” Chris heeft zelf ook een paar spullen in zijn huis staan, waaronder de grote spiegel in zijn entreehal. Wanneer de woningen in het oostelijk deel van de buurt worden gesloopt, wil hij weer helpen. “Daar maken we dankbaar gebruik van. We zijn bij de Alliantie heel blij met bewoners zoals Chris die zich zo actief inzetten voor de wijk”, vertelt Fadoua trots.

Duurzaamheid
Second Life is een van de pilots en projecten binnen de Alliantie op het gebied van duurzaamheid. Met ruim 53.000 woningen kan de corporatie het verschil maken en ook kleine initiatieven als deze dragen daaraan bij. De Alliantie slaat met Second Life meerdere vliegen in één klap. Huurders die verhuizen kunnen gemakkelijk van hun spullen af, waardoor verspilling wordt tegengegaan en afvalstromen drastisch verminderen. Daarnaast zorgt Second Life al vroeg voor ontmoeting en verbinding tussen nieuwe bewoners.

bron: de Alliantie

Op 8 april dient het hoger beroep van de Belastingdienst tegen een huurder. Deze huurder heeft eerder van de Belastingdienst een schadevergoeding geëist, vanwege een extra huurverhoging. De rechter gaf de huurder gelijk, maar daar is de Belastingdienst het niet mee eens. Vandaar het hoger beroep.

De Belastingdienst gaf aan verhuurders informatie over het inkomen van huurders. Dat gebeurde tussen 2013 en april 2016. In die periode mocht de Belastingdienst dat helemaal niet doen.

Op grond van die informatie over de inkomens verhoogden verhuurders de huren van een aantal bewoners extra. Dit gebeurde al vanaf een bruto jaarinkomen van € 33.600.

Financiële schade huurder door de Belastingdienst
Ook de huurder die de rechtszaak begon, kreeg een extra huurverhoging. Hij vindt dat dat de schuld van de Belastingdienst is. De acties van deze dienst hebben hem geld gekost. Hij heeft dus financieel schade geleden doordat de Belastingdienst zich niet aan de wet hield.

Hulp bij verhalen van schade
De rechtbank is het (tot nu toe) eens met de huurder. Dat betekent dat andere huurders die in deze periode een extra huurverhoging hebben gehad, ook een schadevergoeding van de Belastingdienst kunnen eisen.

Oproep
Hebt u in de periode 2013 en april 2016 een extra huurverhoging gehad? Dan kunt u de schade
verhalen op de Belastingdienst. Op de website van de Woonbond vindt u een modelbrief en een
rekentool.

De Belastingdienst heeft laten weten geen schade te vergoeden tot er een uitspraak is in het hoger beroep. Maar het is verstandig wel alvast een claim in te dienen.

Lees hier het oorspronkelijke bericht van de Woonbond.

 

De Alliantie heeft haar nieuwe ondernemingsplan gepubliceerd. HBVA is blij te melden dat de corporatie bij het opstellen van haar plan geluisterd heeft naar ons als huurdersvereniging. Door onze inbreng komen de plannen beter overeen met de wensen van huurders: duurzamer, maar wel betaalbaar.

In Ondernemingsplan De Alliantie, 2019 en verder is vastgelegd vanuit welke doelen, visie, missie en kernwaarden de corporatie werkt. Deze bepalen met elkaar de manier van werken van de Alliantie. Daarom is het belangrijk om vanuit de belangen van huurders te reageren op het ondernemingsplan.

Advies van HBVA

Als officiële overlegpartner heeft HBVA het recht om invloed uit te oefenen op het beleid van de Alliantie. De huurdersvereniging maakt goed gebruik maakt van dit recht. De Alliantie ziet en erkent ook het belang van deze samenwerking.

De huurdersvereniging heeft met de lokale HBVA’s overlegd over het ondernemingsplan van de Alliantie. Dat leidde tot een advies. De Alliantie heeft naar aanleiding van dat advies een aantal punten in haar plan aangepast, meer nadruk gegeven of juist minder. Een goed voorbeeld van onze invloed: dankzij de inbreng van de huurdersvereniging schrijft de woningcorporatie nu duidelijk dat duurzaamheid ten dienste moet komen van betaalbaarheid en beschikbaarheid.

Dit punt weegt zwaar voor de huurders van de Alliantie. Uit alle signalen en overleggen van HBVA met de achterban blijkt dat huurders duurzaamheid heel belangrijk vinden. Maar ze vinden het nog belangrijker dat ze de huur kunnen blijven betalen en dat er voldoende huizen beschikbaar zijn.

Vruchtbare samenwerking

De overleggen van de HBVA met de Alliantie hebben nog meer effect gehad. Zo is ook in het ondernemingsplan opgenomen dat er in VvE’s aandacht moet zijn voor duurzaamheid. En dat slecht geïsoleerde huurcomplexen eerder aan de beurt moeten komen voor verduurzaming. Deze twee punten leiden tot meer én betaalbare duurzaamheid. Helaas zijn niet alle adviezen van HBVA overgenomen. Maar we zijn blij te kunnen melden dat deze samenwerking tussen huurders en de Alliantie positief en constructief was.